Ορόσημα & Παραδοτέα


Ορόσημα (Milestones)

 • M1: Ιστοσελίδα του Προγράμματος
 • Εργαλεία Εσωτερικής Αξιολόγησης του προγράμματος:
  • M2: checklist Αξιολόγησης της Διαδικασίας του Προγράμματος
  • M3: πρωτόκολλο ομάδων εστισμένης συζήτησης (focus groups)   
  • M4: ερωτηματολόγια αξιολόγησης από "ειδικούς" 
  • M5: ερωτηματολόγια (πριν και μετά την παρέμβαση και follow-up) για την αξιολόγηση του σεμναρίου των εκπαιδευτικών
  • M6: ερωτηματολόγια (πριν και μετά την παρέμβαση και follow-up) για την αξιολόγηση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των ομάδων ερβασίας με τους/τις μαθητές/-τριες
 • M7: Ενοποίηση του συμπληρωματικού με το προσαρμοσμένο υλικό
 • M8: Πρότυπη Έκδοση του Υλικού Ευαισθητοποίησης για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων
 • Εθνικές Εκδόσεις Υλικού Ευαισθητοποίησης:
  • M9: Δημιουργία και μετάφραση της Ελληνικής έκδοσης του Υλικού Ευαισθητοποίησης 
  • M10: Δημιουργία και μετάφραση της Γερμνανικής έκδοσης του Υλικού Ευαισθητοποίησης
  • M11: Δημιουργία και μετάφραση της Αυστριακής έκδοσης του Υλικού Ευαισθητοποίησης
  • M12: Δημιουργία και μετάφραση της Κροάτικης έκδοσης του Υλικού Ευαισθητοποίησης
  • M13: Συνοπτική έκθεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από τους "ειδικούς" και των ομάδων εστιασμένης συζήτησης
 • M14: Τελική μορφή της "Πρότυπης Έκδοσης του Υλικού Ευαισθητοποίησης για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων" διαθέσιμο στα Αγγλικά
 • M15: Πέντε "Εθνικές Εκδόσεις Υλικών Ευαισθητοποίησης για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων"
 • M16: 15000 CDs
 • M17: 15000 φυλλάδια
 • M18: 30000 σελιδοδείκτες
 • M19: Επιμόρφωση 210 Εκπαιδευτικών/ Υπευθύνων Αγωγής Υγείας/ φοιτητών/-τριών κοινωνικής εργασιάς
 • M20: Δεδομένα αξιολόγησης των σεμιναρίων των εκπαιδευτικών
 • Υλοποίηση ομάδων εργασίας με μαθητές/-τριες:
  • M21: Ολοκλήρωση της εφαρμογής του προγράμματος σε ~30 τάξεις σε 3 χώρες
  • M22: Συλλογή των δεδομένων από την αξιολόγηση των ομάδων εργασίας με τους/τις μαθητές/-τριες
 • M23: Ανάλυση των δεδομένων της αξιολόγησης
 • M24: Τέσσερις συλλογικές εσωτερικές εκθέσεις όσον αφορά τις κύριες δράσεις του προγράμματος
 • Ολοκλήρωση των δράσεων διάδοσης σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο
 • Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης
 • Τελική Έκθεση


Παραδοτέα

Τα παραδοτέα του Προγράμματος περιλαμβάνουν:
1. Πρότυπη Έκδοση του Υλικού Ευαισθητοποίησης σε Θέματα Ισότητας των Φύλων για την Πρόληψη της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (Master GEAR against IPV Package) (στα Αγγλικά), που θα αποτελείται από 4 τεύχη (σε μοφρή PDF):
1.1. Δομή της Πρότυπης Έκδοσης και πώς να δημιουργήσετε τη δική σας Εθνική Έκδοση
1.2. Οδηγός για την υλοποίηση Σεμιναρίων Εκπαιδευτικών
1.3. Εγχειρίδιο για τον/την Εκπαιδευτικό
1.4. Βιβλίο Δραστηριοτήτων για τους Μαθητές και τις Μαθήτριες 
2. Τέσσερις Εθνικές Εκδόσεις του Υλικού, πολιτισμικά προσαρμοσμένες, αξιολογημένες και μεταφρασμένες σε 4 γλώσσες (Ελληνικά, Γερμανικά, Κροάτικα, Τούρκικα)
3. Δημιουργία CD που θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά
4. Φυλλάδιο του Προγράμματος
5. 30.000 Σελιδοδείκτες που θα παραχθούν σε πέντε γλώσσες (6.000 αντίτυπα για κάθε γλώσσα -Ελληνικά-Κροάτικα-Τούρκικα-Αγγλικά-Γερμανικά)
6. Εκπαίδευση περίπου 210 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επαγγελματιών που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό χώρο 
7. Εφαρμογή των Σχολικών Εργαστηρίων GEAR σε περίπου 30 τάξεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Αθήνα, Λάρισσα, Αχαΐα, Σέρρες), Γερμανία (Βερολίνο) και Αυστρία (Βιέννη). Ομάδα παρέμβασης θα αποτελέσουν περίπου 750 μαθητές και μαθήτριες (ηλικίας 14-16 ετών) και περίπου ~ 750 μαθητές και μαθήτριες θα αποτελέσουν την ομάδα ελέγχου, σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
8. Η Ιστοσελίδα του προγράμματος που θα απευθύνεται σε όλους/-ες τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες επαγγελματίες (π.χ. εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες και οργανώσεις που σχετίζοναται με τη ΒΕΣ) αλλά και στο γενικό κοινό, παρέχοντας πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα παραδοτέα του.
9. Εσωτερικές Εκθέσεις αποτελεσμάτων του προγράμματος
10. Τελική Έκθεση
11. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης