Φωτογραφίες

4η Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Προγράμματος, 27-28 Οκτωβρίου 2011

 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών & Υπευθύνων Αγωγής Υγείας: 22-24 Ιανουαρίου 2011

     
     
     
     


3η Συνάντηση Εργασίας & Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών

     

     
 

2η Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Προγράμματος


 
  

Φωτογραφίες από την 1η Συνάντηση Εργασίας των Εταίρων του Προγράμματος