Χρηματοδότηση


Το Πρόγραμμα "Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence" (GEAR against IPV) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (80%) και τους φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (20%).