Finansal destek


„Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence“ - (GEAR against IPV) Projesi % 80 Avrupa Komisyonu ve % 20 bağlι kuruluşlar tarafιndan finanse edilecektir.