Haberler & Organizasyonlar


Basιn bültenleri


Press Release No1


Toplantιlar


Train-the-Trainer-Semineri ve 3. Yönetim Toplantιsι
(Öğretmenler için eğitim seminerleri)
Projenin 3. Yönetim Toplantιsι 14/01/2011  – 15/01/2011 tarihleri arasιnda Atinada Herakleidon Müzesinin konferans salonunda yapιlmιştιr. Toplantιdan önce 13/01/2011de Yunanistanda „Train-the-Trainer“ Semineri yapιlmιş olup seminerin 3. Yönetim toplantιsι EAVN tarafιndan organize edilip 14 katιlιmcι ile gerçekleştirilmiştir.


Çalιşma belgeleri listesi
- „Train-the-Trainers“ Proğramι
- Toplantι programι

- Train-the-Trainer’s Seminerinin – Power Point Sunumu
 1. Öğretmenler için Seminer  (.pps)
- Yönetim Toplantιsι - Power Point Sunumlarι 
 1. Uzmanlarιn değerlendirme sonuçlarι (.pps)
 2. Odak Gruplarιn değerlendirmesi: Yunanistan, Hιrvatistan, Almanya, Avusturya
 3. Öğretmenler için eğitimler: Yunanistan, Almanya, Avusturya
 4. Okullarda GEAR against IPV Çalιşmalarι: Yunanistan, Almanya, Avusturya
 5. Broşür tasarιmι
 6. Dιş değerlendirme ve sürecin yansιmasι (.pps)


Ikinci yönetim Toplantιsι

Ikinci yönetim toplantιsι 25/06/2010 – 26/06/2010 tarihleriarasιnda Berlin deCentre Français de Berlin de Hotel de France“ un konferans salonunda yapιlmιş olup, toplantι EAVN - European Anti-Violence Network ve ortak kuruluşlardan SPI Forschung GmbH işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Çalιşma belgeleri Listesi
- Toplantι programι

- Power Point Sunumu

 1. Çalιşma sürecine kιsa genel bir bakιş (Şubat - Haziran 2010)
 2. II. Broşür: GEAR against IPV projesinin öğretmenler için uygulanmasι gereken kurallarι içerir
 3. III. Broşür: Öğretmenler için elkitabι ve 4. kitapçik için materyal toplanmasι
 4. I. Broşür: Ulusal bir GEAR against IPV Paketi nasιl geliştirilir?
 5. Uzman değerlendirmesi
 6. Odak gruplar: Face Validity Evaluation
 7. Süreç Değerlendirmesi
 8. Dιş Değerlendirme
 9. Yayιnlama


Birinci Yönetim Toplantιsι

Çalιşma belgeleri listesi

Birinci yönetim toplantιsι  29/01/2010 - 30/10/ 2010 tarihleriarasιnda  Atina da Hotel Acropolis Select in Konferans Salonunda yapιlmιş olup, EAVN tarafιndan organize edilmiştir. Toplantι bağlι kuruluşlardan 12 katιlιmcι ile yapιlmιştιr. Toplantιnιn hedefi projenin planlanmasιnda ve organizasyonunda önemli adιmlar atmak için kararlarιn  verilmesiydi.

- Toplantι programι
- Ìletişim bilgileri listesi

- Power Point Sunumu

 1. Çalιşma planι ve programι
 2. DAPHNE Projesine „Improving the Response to Intimate Partner Violence (IPV) in Military Settings” genel bakιş
 3. Küçük gruplarda proje uygulamasιndaki deneyimler
 4. GEAR against IPV Master Paketi: önerilen yapι, içerik ve değerlendirmeler
 5. Metodoloji ve Ekstraksiyon formu üzerine literatür taramasι
 6. Hιrvatistan ve Yunanistanιn „GEAR against IPV“-Projesindeki yardιmcι materyallerin tanιtιmι
 7. Bütçe (finansal)
 8. Uygulama Metodolojisi
 9. Süreç Değerlendirmesi
 10. Proje Logosunun tanιtιmι
 11. Power Point Sunumu: Proje sunumu ve tanιtιmι
 12. Özet ve gelecekte yapιlacaklar

- Diğer çalιşma belgeleri

 1. 1. Odak Gruplar: Genel bakιşÖğretmenler ve öğrenciler için çalιşma kιlavuzu
 2. GEAR agsinst IPV Master Paketi ve Içeriği
 3. Yaygιnlaştιrma planι
 4. Antet
 5. 5. Proje Logosu (.jpg) (.png küçük) (.png büyük)
 6. Dosya adι
 7. Dökümanlarιn listesi ve doğru uygulanmalarι