Koordinasyon


"GEAR against IPV" Projesinin koordinatörü Şiddete Karşι Avrupa Ağιdιr European Anti-Violence Network.

EAVN kar amacι gütmeyen Atina merkezli (Reg. Numarasi 16315/31 -10-2006 Asliye yunan mahkemeleri) bir sivil toplum kuruluşu olup EAVN Sağlιk ve Sosyal Yardιmlaşma ve Dayanιşma Bakanlιğιna bağlι sertifikali bir kuruluştur.
EAVN in etkinlikleri ve görevleri arasιnda eğitim, araştιrma ve diğer bilimsel etkinlikler gibi şiddete karşι, birincil, ikincil ve üçüncül önlemler, aile içi şiddete karşι önlemlerin tasarιmι ve uygulamalarι yer almaktadιr.
Ağ (EAVN) aşağιdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir:
 • Şiddetle mücadele eden kuruluşlarιn ortak çalιşmalarι
 • Aile içi şiddete uğrayanlarιn yardιm kuruluşlarιna yerleştirilmeleri
 • Araştιrmalarιn tasarιmι ve uygulanmasι
 • Eğitim ve bilinçlendirme kaynaklarιnιn geliştirilmesi ve uygulanmasι
 • Tasarιm, uygulama ve bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
 • Müdahelelerin tasarlanmasι ve uygulanmasι
 • Operasyon değerlendirmeleri
 • Pedagojik seminerlerin uygulanacağι kişiler:
  • Sağlιk uzmanlarι ve ruh sağlιğι konusunda uzmanlar
  • Sosyal bilimciler ve Sosyal hizmet uzmanlarι
  • Öğretmenler
  • Memurlar
  • Hakimler ve Hukukçular 
 • Programlarιn uygulanmasι için Avrupadaki kuruluşlar ile işbirliği
 • Eğitim ve diğer ilgili faaliyetler
 • Siyasi Lobicilik