Proje hakkιnda

Gender Equality Awareness Raising (GEAR)-Projesi okul tabanlι yöntem ile lise öğrencileri ve öğretmenlerine eğitim vererek çiftler arasιndaki (IPV-Intimate Partner Violence) şiddetin önlenmesine katkιda bulunmayι, kalιplaşmιş cinsiyet klişelerinin ortadan kaldιrιlmasι ve şiddet karşιtι önlemlerin artιrιlmasι amacιnι güder.
Her iki cinsiyetten öğrenciler için yaşlarιna uygun eğitim materyalleri geliştirilecektir. Proje toplumda kalιplaşmιş olan klişeleri kaldιrmayι ve göstermeyi hedefliyor.