Disclaimer

1. Web sitesinin genel kullanιm koşullarι
www.gear-ipv.eu web-sitesinin kullanιmι websitesinin tüm içeriğini göstererek aşağιda belirtilen koşullarι tam ve koşulsuz kabulünü gerektirmektedir.
 
2. Bilgilerin sağlanmasι ve güncelleştirilmesi
EAVN ve GEAR against IPV Projesine bağlι kuruluşlar web sitesinin içeriğinin doğru ve somut olmasι için her türlü çabayι sarfederler ama garanti veremezler ve bu hedefin başarιsιndan sorumlu tutulamazlar.
Hiçbir koşul altιnda sorumluluk kabul edilmez. Web sitesinin kullanιcιsι bilgilerin kullanιmιnda ve değerlendirilmesinde tek başιna sorumluluk taşιr. 
 
3. Copyright
GEAR against IPV projesinin web sitesi Avrupa Komisyonun DAPHNE III Programιnιn mali desteği ile geliştirilmiştir.
Web sitesinin içeriği proje koordinatörünun (EAVN) ve projeye bağlι kuruluşlarιnιn sorumluluğu altιndadιr ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği Komisyonunun tutumunu yansιtmamaktadιr.
Web sitesinin içeriği (bilgiler, grafik, logo, vb) proğram geliştiricisi olarak EAVN e aittir.
Yunan, Alman ve Avrupa mevzuat hükümleri ile korunmaktadιr.

[...]  [...]  [...]  [...]