Hoşgeldiniz

European Anti-Violence Network – EAVN (Şiddete karşι Avrupa Ağι) size yeni DAPHNE III Projesi "Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence“ ("GEAR against IPV") [JLS/2008/DAP3/AG/1258] tanιtmaktan gurur duyar. GEAR against IPV projesi Aralιk 2009 da başlatιlmιştιr ve iki yιl daha çalιşmalarιnι sürdürecektir. Proje %80 Avrupa Komisyonu ve %20 ortak kuruluşlar tarafιndan finanse edilecektir. Proje European Anti-Violence Network (Yunanistan) tarafιndan koordine edilip aşağιdaki kuruluşlar tarafιndan da desteklenecektir.

Almanya: SPI Forschung hGmbH
Avusturya: Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF), Informationsstelle gegen Gewalt
Yunanistan: Hellenic Association of Health Education Promoting Teachers

Projenin diğer ortak üyesi CESI dir – the Center of Education, Counselling and Research (Hιrvatistan) ve projenin dιş değerlendiricisi olarak Bayan Prof.in Carol Hagemann-White görev alacaktιr.

Projenin 1. yönetim toplantιsι 29/01/ 2010 – 30/01/2010 tarihleri arasιnda Atinada Acropolis Select otelin konferans salonunda yapιlmιş olup, toplantι EAVN tarafιndan organize edilmiştir. Birinci toplantιya projeye katkιda bulunan kuruluşlardan 12 temsilci katιlmιştιr.
Toplantιnιn hedefi projenin planlanmasι ve organizasyonunda önemli adιmlarιn atιlmasιydι.

Ayrιntιlι bilgi için iletişim:
European Anti-Violence Network
Tel.: 0030 210 9225491