Όροι χρήσης

1. Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας
Η χρήση της ιστοσελίδας www.gear-ipv.eu προϋποθέτει την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των παρακάτω αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.
 
2. Παροχή Πληροφοριών και Ενημέρωσης
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας και οι φορείς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα GEAR against IPV καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα και σαφήνεια – ωστόσο δεν εγγυώνται και δεν ευθύνονται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας κατά τη χρήση της. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε πληροφοριών που παρέχονται.
 
3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η ιστοσελίδα του Προγράμματος GEAR against IPV έχει δημιουργηθεί με την συγ-χρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας ευθύνεται ο Συντονιστής του Προγράμματος (Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας) και οι Εταίροι του Προγράμματος και σε καμία περίπτωση δεν αντανακλά τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πληροφοριακό υλικό, γραφικά, λογότυπο, κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ελλάδας, της Γερμανίας και της Κροατίας.