Εταίροι

Φορείς-Εταίροι του Προγράμματος είναι:

SPI Forschung gGmbH - Γερμανία
  Ms. Elfriede Steffan
  Ms. Christiane Firnges
Austrian Women's Shelter Network, AÖF/ Information Centre Against Violence - Αυστρία
  Ms. Maria Rösslhumer
 
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας - Ελλάδα
  Ms. Paschalina Kozyva
  Ms. Athina Tziouma


Συνεργαζόμενος Φορέας-Εταίρος
στο πρόγραμμα είναι:
CESI – the Center for Education, Counselling and Research - Κροατία
Ms. Sanja Cesar

Την Εξωτερική Αξιολόγηση του Προγράμματος έχει αναλάβει η Carol Hagemann-White, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Osnabrück, διακεκριμένη στη διεθνή επιστημονική κοινότητα με τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα φύλου και ισότητας αλλά και στην βία κατά των γυναικών.