Το Πρόγραμμα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων» έχει ως στόχο να συμβάλει στην πρωτογενή πρόληψη της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων μέσω παρεμβάσεων στο σχολικό περιβάλλον που σκοπεύουν στην ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών/-τριών όσο και των εκπαιδευτικών καθώς και στην αποδόμηση στερεοτυπικών αντιλήψεών τους για τα δύο φύλα. Κορίτσια και αγόρια καλούνται, μέσα από το υλικό ευαισθητοποίησης που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος να διερευνήσουν και να αναθεωρήσουν τα στερεότυπα φύλου που έχουν «κληρονομήσει» και να προσεγγίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως ατομικές διαφορές και όχι ως χαρακτηριστικά υπεροχής του ενός φύλου έναντι του άλλου.