Dobrodošle/i

DAPHNE projekt
"
Podizanjem svijesti o rodnoj jednakosti protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama"
 

Svrha projekta „Podizanjem svijesti o rodnoj jednakosti protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama“ (GEAR against IPV: Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence) je pridonijeti primarnoj prevenciji nasilja u intimnim partnerskim vezama kroz intervenciju u školama, kako bi posebno educirani nastavnici/e senzibilizirali učenike i učenice za rodna pitanja.
Cilj projekta je promovirati razvoj kvalitetnih veza koje se osnivaju na rodnoj ravnopravnosti te stvaranje nulte tolerancije na nasilje  kroz razvoj svijesti učenika/ca o:
 • karakteristikama kvalitetnih i nekvalitetnih veza
 • utjecaju koji stereotipni stavovi i društveno nametnute uloge imaju na njihove veze
 • povezanosti neravnopravne raspodjele moći između muškaraca i žena i psihološkog, fizičkog i/ili seksualnog nasilja protiv djevojaka/žena
 • načinima na koje adolescenti/ice mogu doprinijeti prevenciji svih oblika rodno uvjetovanog nasilja
 
Obrazovni sustav na svim nivoima je idealno okruženje za ovakva nastojanja gdje adekvatno osposobljeni nastavnici/e mogu imati ključnu ulogu u provođenju sličnih intervencija. Problem nasilja u intimnim partnerskim vezama i načina na koji rodni stereotipi doprinose tom fenomenu su rijetko integrirani u školske aktivnosti. Ovaj projekt je prijedlog za sustavnu intervenciju u školskom okruženju gdje su mladići i djevojke pozvani, kroz različite interaktivne aktivnosti, propitati svoje kulturalno „naslijeđene“ stereotipe i odnose moću u društvu.
 
 
Glavne aktivnosti projekta „Podizanjem svijesti o rodnoj jednakosti protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama“
 1. Kako bi postigli ciljeve projekta razvijen je sveobuhvatni edukacijski materijal koji je namijenjen edukaciji nastavnika/ca (Knjižica II) i provođenju radionica senzibilizacije učenika/ca (Knjižica III i Knjižica IV). Materijal je tako osmišljen da može biti korišten kao model za oblikovanje nacionalnih paketa/izdanja koja će se koristiti u različitim zemljama. Tijekom projekta:
  • Glavni programski paket "Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama" koji se sastoji od četiri knjižice (dostupan na engleskom jeziku) je osmišljen i evaluiran, i
  • 4 nacionalna paketa "Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama" (austrijski, njemački, grčki i hrvatski) su izrađena nakon prijevoda i kulturalne prilagodbe Glavnog programskog paketa.
 2. Osim toga, izrađeni su promotivni materijali, letak i označivači stranica s informacijama kome se obratiti za pomoć.
 3. Edukacija edukatora/ica namijenjena nastavnicima/ama je organizirana i evaluirana u Austriji, Njemačkoj i Grčkoj. Seminari su održani u svrhu edukacije nastavnika/ca o rodnoj ravnopravnosti, rodno uvjetovanom nasilju i stjecanja znanja i vještina vezanih uz metodologiju implementacije radionica u srednjim školama
 4. Radionice "Rodnom jednakošću protiv nasilja u intimnim partnerskim vezama" koriste interaktivne aktivnosti kako bi doprinijele osvještavanju rodnih stereotipa i prevenciji nasilja u vezama mladih. Radionice su provedene i evaluirane s učenicima/ama srednjih škola u Austriji, Grčkoj i Njemačkoj.